• قیمت: استعلام گرفته شود

توضیحات

جعبه نگهدارنده خاموش کننده آتش نشانی به ارتفاع 75 سانتی متر، عرض 30 سانتی متر و با عمق 20

قابل جانمایی یک عدد کپسول 6 کیلوگرمی پودر و گاز و یک عدد کپسول 3 کیلوگرمی گاز CO2

این جعبه قابل سفارش در ابعاد و اندازه مورد نیاز شما نیز می باشد.