• قیمت: استعلام گرفته شود

توضیحات

جعبه های استیل آینه ای همانند آینه تصاویر را نشان می دهند که از زیبایی خاصی برخوردار هستند و بر اساس پروژه مورد نظر می توان از استیل آینه ای یا استیل طلایی استفاده نمود.