• قیمت: استعلام گرفته شود

توضیحات

این جعبه با استفاده از تکنولوژی Photo Luminescence قابلیت جذب و ذخیره نور در روشنایی و بازتاب آن در تاریکی را دارا می باشد. از آنجایی که در هنگام آتش سوزی قطع برق انجام می شود و دید محدود گشته این جعبه ها با انتشار نور از خود قابل روئیت در تاریکی می باشند.

جعبه در روشنایی

جعبه در فضای بدون نور